SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

         
         
o nás                               SPC zajišťuje tyto bezplatné služby:
  • komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou diagnostiku

  • podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků

  • zapůjčuje speciálně pedagogické pomůcky, učebnice, odbornou literaturu

  • provádí depistáž dětí od nejranějšího věku ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři

  • poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc učitelům a rodičům dětí v MŠ, ZŠ i SŠ

  • vyjíždí do rodin, mateřských a základních škol

  • pomáhá při výběru školního zařízení

  • poskytuje ambulantní péči

  • zajišťuje diagnostické pobyty dětí přímo ve škole

  • provádí odbornou rehabilitaci po aplikaci kochleárního implantátu

projekt: „Malá škola“ - pro všechny předškoláky a děti s odkladem školní docházky pod vedením zkušených odborníků - příprava na zahájení školní docházky

nabídka služeb
knihovna SPC
dotazníky
kontakty
užitečné www