SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

         
         
o nás

     Knihovna SPC

Rodičům a pedagogům sluchově postižených dětí nabízíme možnost zapůjčení následujících učebnic, odborné literatury a pomůcek.

knihovna SPC.doc ke stažení

 

 

nabídka služeb
knihovna SPC
dotazníky
kontakty
užitečné www