SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

         
         
o nás

Dokumenty ke stažení:

Desatero pro rodiče předškolního věku

Individuální vzdělávací plán

Informovaný souhlas s vyšetřením v SPC - vstupní

Informovaný souhlas se závěry vyšetření v SPC

Vyhodnocení IVP

Informovaný souhlas s péčí SPC

Vyhodnocení PO - MŠ

Vyhodnocení PO - ZŠ, SŠ

Žádost o poskytnutí poradenských služeb - objednávka služby

Žádost o přerušení péče SPC

Žádost o ukončení péče SPC

nabídka služeb
vzdělání
Dotazníky
kontakty
užitečné www