SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

         
   
o nás       Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace, Školní 3208, 697 01 Kyjov, je poradenské zařízení, které je zřízeno při škole. Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a péči dětem a žákům se sluchovým postižením. Poskytuje odbornou pomoc při společném vzdělávání a v procesu integrace postižených do společnosti. Cílem je budování řeči a rozvoj funkční komunikace. Spolupracuje s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky ze zdravotnictví.
    V SPC pracuje psycholog, který zodpovídá za harmonický rozvoj dítěte, dále logopedi, jejichž cílem je budování a rozvoj řeči a sociální pracovnice, která předává informace a pomáhá rodinám postiženého dítěte s materiálním a ekonomickým zabezpečením. Naše SPC má v péči sluchově postižené děti od diagnostikování jejich sluchové vady až po dospělost.

 

 

 

nabídka služeb
knihovna SPC
dotazníky
kontakty
užitečné www
 
 
 
 
 
 
 

[zpět]