ŠKOLSKÁ RADA
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace


V pondělí dne 20.9.2021 proběhly volby do školské rady zřízené při Mateřské a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace. Školská rada bude zasedat ve složení uvedeném níže.


Dle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je v Mateřské škole a základní škole, Kyjov, příspěvková organizace, ustanovena školská rada.

Zřizovatel školy (Jihomoravský kraj) stanovil počet členů rady na devět, z toho:

-   tři členy jmenuje zřizovatel

-   tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

-   tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy

Současnými členy školské rady jsou:
- zvoleni pedagogickými pracovníky školy:
        RNDr. Pavel Křemeček
        Mgr. Jiří Zajko
        Mgr. Marcela Zrzavá
- zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků:
        Lucie Antlová       
        Ing. Kamila Bábíčková
        Šárka Perlíková 
- jmenovaní zřizovatelem:
        Ing. Stanislav Martínek
        Mgr. Irena Patíková
       
Mgr. Eva Esterková


38. zasedání školské rady 11.12.2023 - zápis č.38


37. zasedání školské rady 18.9.2023 - zápis č.37 a usnesení č.37


36. zasedání školské rady 6.3.2023 - zápis č.36 a usnesení č.36


35. zasedání školské rady 12.12.2022 - zápis č.35 a usnesení č.35


34. zasedání školské rady 17.10.2022 - zápis č.34 a usnesení č.34


33. zasedání školské rady 6.12.2021 - zápis č.33 a usnesení č.33


32. zasedání školské rady 27.10.2021 - zápis č.32 a usnesení č.32


31. zasedání školské rady 21.10.2020 - zápis č.31 a usnesení č.31


30. zasedání školské rady 20.12.2019 - zápis č.30 a usnesení č.30


29. zasedání školské rady 21.10.2019 - zápis č.29 a usnesení č.29


28. zasedání školské rady 21.12.2018 - zápis č.28 a usnesení č.28


27. zasedání školské rady 24.9.2018 - zápis č.27 a usnesení č.27


26. zasedání školské rady 18.12.2017 - zápis č.26 a usnesení č.26


25. zasedání školské rady 12.10.2017 - zápis č.25 a usnesení č.25


24. zasedání školské rady 22.12.2016 - zápis č.24 a usnesení č.24


23. zasedání školské rady 17.10.2016 - zápis č.23 a usnesení č.23


22. zasedání školské rady 18.12.2015 - zápis č.22 a usnesení č.22


21. zasedání školské rady 19.10.2015 - zápis č.21 a usnesení č.21


20. zasedání školské rady 15.12.2014 - zápis č.20 a usnesení č.20


19. zasedání školské rady 14.10.2014 - zápis č.19 a usnesení č.19


18. zasedání školské rady 14.10.2013 - zápis č.18 a usnesení č.18


17. zasedání školské rady 11.3.2013 - zápis č.17 a usnesení č.17 


16. zasedání školské rady 15.10.2012 - zápis č.16 a usnesení č.16


15. zasedání školské rady 20.2.2012 - zápis č.15 a usnesení č.15


 14. zasedání školské rady 22.12.2011 - zápis č.14 a usnesení č.14


13. zasedání školské rady 19.10.2011 - zápis č.13 a usnesení č.13


12. zasedání školské rady 14.12.2010 - zápis č.12 a usnesení č.12


11. zasedání školské rady 14.10.2010 - zápis č.11 a usnesení č.11


10. zasedání školské rady 22.12.2009 - zápis č.10 a usnesení č.10


9. zasedání školské rady 22.10.2009 - zápis č.9 a usnesení č.9


8. zasedání školské rady 15.12.2008 - zápis č.8 a usnesení č.8


7. zasedání školské rady 18.9.2008 - zápis č.7 a usnesení č.7


6. zasedání školské rady 21.12.2007 - zápis č.6 a usnesení č.6


5. zasedání školské rady 15.10.2007 - zápis č.5 a usnesení č.5


4. zasedání školské rady 21.12.2006 - zápis č.4 a usnesení č.4, školní řád


3.zasedání školské rady 24.10.2006  -  zápis č.3 a usnesení č.3


2. zasedání školské rady 12.12.2005 - zápis č.2 a usnesení č.2


1.zasedání školské rady 10.10.2005  -  zápis č.1 a usnesení č.1jednací řád


[zpět]