NADAČNÍ FOND MŠ A ZŠ, KYJOV, ŠKOLNÍ 3208

Zřizovatelem nadačního fondu je škola. Účelem nadačního fondu je vytváření podmínek pro zabezpečení duševního a tělesného rozvoje dětí školy. Statutárním orgánem je správní rada, která sestává ze tří členů:

předseda:
ing. Jiří Hložek
členové správní rady: ing. Milan Jagoš, Zdeňka Sotolářová
revizor: Bc. Magda Červenková
 

Nadační fond organizuje pro děti a žáky školy akce, kterých by se běžně nebyli schopni zúčastnit. Např. se jedná o tematické zájezdy k moři, výlety, exkurze, apod. Pokud by někdo chtěl finančně na tyto akce přispět, můžete tak učinit např. převodem na níže uvedený bankovní účet. Můžete se také stavit ve škole za ředitelem nebo jeho zástupci, kteří vám zprostředkují kontakt se členy správní rady a poradí při procesu darování (darovací smlouva). Předem za všechny děti a žáky děkujeme.
 

Účet nadačního fondu:     Komerční banka Kyjov,a.s. č.ú. 13436671/0100

 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. darovala v roce 2019 nadačnímu fondu 15.000 Kč

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. opět darovala nadačnímu fondu finanční prostředky. Tentokrát částku 15.000 Kč. Ze strany Šroubárny Kyjov se nejedná o první dar nadačnímu fondu. Kyjovská Šroubárna je jeho pravidelným donátorem.
Jsme rádi, že na kyjovsku jsou stále firmy a lidé, kteří mají snahu pomoci těm, kteří to hodně potřebují. Nadační fond tímto za všechny děti a žáky školy společnosti Šroubárna Kyjov touto cestou děkuje za poskytnuté finanční prostředky.

Žáci školy, předseda správní rady NF ing. Hložek, ředitel společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. ing. Světlík a jednatel ing. Pindur

 

[zpět]