HISTORIE ŠKOLY


Škola byla založena v roce 1954. Původně spadala pod rezort zdravotnictví jako škola při ušním, nosním a krčním oddělení kyjovské nemocnice. V roce 1962 přechází do kompetence školství - pod školskou správu ONV Hodonín a od roku 1966 pod školskou správu JmKNV Brno. Sloužila jako zařízení pro nedoslýchavé děti. Od roku 1990 se stává zřizovatelem ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Současně se mění i název školy na Mateřskou a základní školu pro sluchově postižené. Vzhledem k novému státoprávnímu uspořádání se v roce 2001 zřizovatelem školy opět stal Jihomoravský kraj. Současný název školy je Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace. Nynějším ředitelem je PaedDr. Miroslav Hula.

 

Budova školy v padesátých letech minulého století
       

Školu v roce 1954 nezaložil pedagog, ale lékař - tehdejší přednosta oddělení ORL kyjovské nemocnice prim. MUDr. Ladislav Kolomazník. Ten dal také podnět ke vzniku dalšího odborného pracoviště v kyjovské nemocnici - foniatrického oddělení. Významnými osobnostmi foniatrického oddělení byli např. prim. MUDr. Vladimír Lejska CSc a MUDr. Josef Jugas. Prvním ředitelem školy byl promovaný pedagog Ferdinand Jakubec. Škola s kyjovskou foniatrií dosud velmi úzce spolupracuje. Současnou primářkou je MUDr. Simona Gerhardová.

 

Třída školy v 70. letech minulého století

 

Velkými změnami prošla škola během devadesátých let minulého století. V roce 1991 získala právní subjektivitu, v letech 1993 – 1996 byla celkově rekonstruována, v roce 2009 zateplena a získala tím dnešní podobu. V současné době je tak moderním zařízením, které splňuje náročné požadavky současného vzdělávání.

 

[zpět]