Naše škola zpracovává v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT materiály pro tyto ročníky a předměty:

Český jazyk 6.- 9. ročník


Anglický jazyk 3.-9. ročník

 

Dějepis 6.-9. ročník

 

Fyzika 6. ročník

 

Přírodopis 6. ročník

 

Zeměpis 6.-7. ročník

 

Matematika 1.-9. ročník

 

Člověk a jeho svět 1.-5. ročník

 

Občanská výchova 6.-7. ročník

 

Člověk a jeho zdraví 8. ročník

 

 

 

kontakt na autory poskytne:

 

 

zastupce@mszskyjov.cz