ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


 

výchovný poradce Mgr. Marcela Zrzavá 518 616 219, 776 681 310

zrzavamarcela@seznam.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 8:00 hod. nebo dle domluvy
 
psycholog Mgr. Ivana Tvarogová 518 616 219, 604 154 888 psycholog@mszskyjov.cz
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00 hod. nebo dle domluvy
 
metodik prevence Mgr. Jana Rudická 518 616 219, 606 162 223 blecek@centrum.cz
Konzultační hodiny: pátek 7:30 - 8:00 hod. nebo dle domluvy
 

Program poradenských služeb

Krizový plán - Prevence a řešení šikanování mezi žáky

PREVENTIVNÍ PROGRAMY